صرافی ها
شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر
مدیریت: نصرت عزتی سامیان
صرافی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
م هفت تیر-ابتدای مفتح جنوبی کوچه شیمی پلاک: 84