معاونت امور حقوقي، مجلس و استان ها
مدیریت:
معاونت امور حقوقي، مجلس و استان ها
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خیابان آزادای، نبش خیابان رودکی، سازمان حج و زیارت، طبقه سوم، معاونت گردشگری