دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکترسلیمانیان فر
مدیریت: ساناز سلیمانیان فر
جراح دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
شهرک غرب، ب دریا، بین پاک نژادوچهارراه مطهری