تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
اندیشه
مدیر: محمد خوش رفتار
تاسیسات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
شریعتی - داخلی اندیشه پلاک: 43