آسانسور-بالابر
سهند
مدیریت: رحیم ادریسی
آسانسور و پله برقی