خدمات مجالس
مرکز همایش های لقانطه
مدیریت: خانم هنرمند
دارای فضاهای برگزاری همایش ها جشنواره ها، کنفرانس ها، نمایشگاها و اجرای همایش ها و تشریفات
شماره تماس:
فکس:
88442299
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
انتهای مطهری، بعد از تقاطع شریعتی، میدان پلیس کوچه -