دندانپزشکی - دندانسازی
وزوائی
مدیر: حمیده وزوائی
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
شریعتی، خ مطهری ، نرسیده به سهروردی پلاک: 32 طبقه 4