ریخته گری
شرکت تولیدی صنعتی چدن ذوب پارس آذر
مدیریت:
ریخته گری آلومینیوم
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مطهری، خ ترکمنستان، نبش خ ملک، ساختمان شماره 2 طبقه 6