تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
صبا
مدیر: حریری
تاسیسات ساختمانی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
بهار جنوبی، نبش کوچه حمید صدیق پلاک: 127