نمایندگی های مرکزی خودرو
پارس خودرو کد نمایندگی  سید حسن دیبازر حسینی
مدیر:
خدمات خودرویی: تندر 90
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خیابان شریعتی بعد از خ سید خندان اول 45 متری رسالت پ 43 مرجان