موسسات و انجمن های خیریه
انجمن صرع ایران
مدیر: دکتر حمیده مصطفایی
موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سیدخندان -نرسیده به خ دبستان (کابلی ) پلاک: 1352 طبقه 1