ریخته گری
هامرز
مدیریت:
مواداولیه ریخته گری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
یوسف آباد، خ نهم پلاک: 18