چسب صنعتی
شرکت کلاژگستر ماندگار
مدیریت: بهفر زرنانی
مشاوره و فروش چسب صنعتی ، درزگیر صنعتی ، روانکار ها و گریس ها. « شرکت کلاژ گستر ماندگار نمایندگی انحصاری تولیدات چسب شرکت ویکن آلمان در ایران »