فرهنگسراها
کتاب خانه اندیشه
مدیر:
تعدادکتاب های کتاب خانه ۳۷۷۷۲ظرفیت ۲۰۰نفر و تعداد اعضا ۲۱نفر میباشد.
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
شریعتی، تقاطع خیابان شهید قندی، روبروی باشگاه پیام، بوستان هلال احمر