سازمان پارک ها و فضای سبز
ساختمان شماره 3
مدیریت:
سازمان پارک ها و فضای سبز
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خیابان بخارست- خ شانزدهم- شماره 7