اتو گالری 3000 - نمایشگاه اتومبیل - خیابان شهید بهشتی
اتو گالری 3000 - نمایشگاه اتومبیل - خیابان شهید بهشتی
مدیریت: آقایان حسینی و احمدی
نمایشگاه اتومبیل
شماره تماس:
شماره همراه:
مرتضی حسینی 09121114468
بهمن احمدی 09122422222
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان سرافراز ، پلاک 10 ، اتو گالری 3000