مدیر:
آقایان حسینی و احمدی
شماره تماس:
شماره همراه:
مرتضی حسینی 09121114468
بهمن احمدی 09122422222
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان سرافراز ، پلاک 10 ، اتو گالری 3000