تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
دفتر فنی شمس
مدیر: علی شمس
تعمیرونگهداری شوفاژ - لوله کشی سرد و گرم - لوله بازکنی بادستگاه ژنراتور
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خ آپادانا - خ نیلوفر - م نیلوفر پلاک: 4