تراز حساب صدرا
تراز حساب صدرا - گروه مشاورین مالیاتی صدرا
مدیریت: مهدی فوداجی
مشاور مالیاتی ، رسیدگی به پرونده های تراکنش بانکی - تسلیم اظهارنامه مالیاتی و دفاع مالیاتی
شماره تماس:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
تهران ، جنت آباد مرکزی ، خیابان مخبری ، بین شاهین و ستاری ، پلاک 196 ، طبقه 5 ؛ واحد 17