فرهنگسراها
طلوع الهام - برگزاری همایش در تهران - برگزاری همایش در شهرستان ها - برگزاری نمایشگاهها در تهران - برگزاری نمایشگاه در شهرستانها - کلیه مشاغل
مدیریت: امیراحسان احمدی
برگزاری همایش و نمایشگاهها در تهران و شهرستانها برای کلیه مشاغل واجاره غرفه ها در سطح شهر تهران

شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
یوسف آباد

 

برچسب ها: