فرهنگسراها
شفق
مدیریت:
از یک واحد اداری و واحد آموزش وخدمات شامل آموزش معرق، سفال، ... تشکل شده است سال تاسیس ۱۳۷۳
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، بوستان شفق