دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر سینا سلوتی - دندانپزشک
مدیریت: دکتر سینا سلوتی
جراح و دندان پزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، نبش چهل ستون، پلاک 57، طبقه اول، واحد 2