کاغذ و مقوا
فروشگاه پرینت رایت
مدیریت: عباس سرحدی
پخش انواع فرمهای بهم پیوسته کامپیوتری، رولهای حرارتی ATM بانکی، رول فاکس، رولهای پلاترو OCE، مواد مصرفی ماشینهای اداری و کاغذهای A3، A4، A5