ظروف کرایه
موسسه ظروف کرایه سلطانی
مدیریت: محمدرضا سلطانی
تهیه غذا وظروف کرایه سلطانی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
میدان دکتر فاطمی ، میدان گلها ، ابتدای بزرگراه شهید گمنام ، پلاک 73