دندانپزشکی - دندانسازی
گاندی
مدیر: حسین حصاری
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
گاندی کوچه 20 پلاک: 142 طبقه 2 واحد 22
ایمیل: