نقاشی - خوشنویسی
نگارخانه رحیمی
مدیریت: عبداله رحیمی
فروش انواع تابلوهای نقاشی، تدریس نقاشی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان شهید بهشتی، روبروی مخابرات، پلاک: 2039