ظروف کرایه
ظرفچی
مدیر: احمد ابریشم
ظروف کرایه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
ولیعصر بین سه راه بهشتی و مطهری مقابل ایستگاه بیمارستان پلاک: 501