آسانسور-بالابر
اوج پیمای وزین
مدیریت: رضا فخر
مشاوره ، طرح و اجرای آسانسور