نانوایی سنتی و فانتزی
نان شمس
مدیر: محمود شمس
نان فانتزی، تولیدکننده انواع نان های حجیم و نیمه حجیم
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، پلاک: 64