دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر پاک
مدیر: دکتر عبدالحسین پاک
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
بهشتی - نبش خ سرافراز - ساختمان پزشکان تهران طبقه 1