دندانپزشکی - دندانسازی
کلینیک دندانپزشکی دریای نور
مدیریت: نسیم چرکس
خدمات عمومی و تخصصی دندانپزشکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
شهید بهشتی، خیابان سرافراز پلاک: 38 طبقه دوم واحد 2
وب سایت رسمی: