دندانپزشکی - دندانسازی
دکترحاجیان
مدیر: حاجیان
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مطهری نبش علی اکبری پاساژ نقش طاووس طبقه 6