ظروف کرایه
آپادانا
مدیریت: غلامی
ظروف کرایه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
بهشتی خ صابونچی پلاک: 68