دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر محمد محبی
مدیر: محمد محبی
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سهروردی شمالی کوچه نقدی پلاک: 34