موسسات و انجمن های خیریه
انجمن بيماری های دهان ايران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سهروردی شمالی,هويزه غربی پلاک: 135 طبقه 2