صحافی
صحافی آذین فر
مدیریت: صمد زرین فرد
کاغذ ،  چاپ ، صحافی ، طلاکوب ، چاپ و طراحی انواع کاتالوگ و سربرگ و ...