موسسات و انجمن های خیریه
انجمن ايمپلنتولوژيست های ايران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
خيابان آفريقا.بالاتر از ظفر.خيابان بابک بهرامی پلاک: 89.واحد 1