تجهیزات آزمایشگاهی( فروش)
هستاران طب
مدیر: مهندس ملیحه قنبری
تجهیزات عمومی آزمایشگاهی

شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
میدان آرژانتین خیابان وزرا(خالد اسلامبولی) کوچه8 پلاک12 طبقه2 واحد6
وب سایت رسمی:
ایمیل: