تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
فارمو
مدیریت: معتمدیان
صنایع و سیستم تهویه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
طالقانی- خ بهار شمالی پلاک: 222