شرکتهای خصوصی و دولتی
مهندسین مشاور صحراکاو
مدیریت: عباس صمدیان و پرشین موسوی
ژئوفیزیک، ژئوتکنیک، اکتشاف نفت و گاز و معادن
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ سمیه، بین بهار و خاقانی پلاک: 62 طبقه سوم
ایمیل:

تصاویر