تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
پارس خزر الکترونیک
مدیر: محمد بصارتی
تولید وپخش هواکش ولوکس خانگی وهواکشهای فلزی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
انقلاب، دروازه دولت، اول مفتح، ساختمان21 پلاک: 30