تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
ثانی
مدیر: ثانی
صنایع و سیستم تهویه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
بهار شمالی- بالاتر از بیمارستان نیروی انتظامی