تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
صنایع تهویه ایران
مدیر: محمود سعادت
سیستم تهویه مطبوع
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
انقلاب، دروازه ابتدای مفتح جنوبی پاساژ جم طبقه اول پلاک: 100