محصولات فرهنگی و هنری
ترنجستان امام حسین (ع)
مدیر: حامد صفاوردی
کتاب و محصولات فرهنگی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
شمال شرقی میدان فردوسی ، پلاک 14