تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
تک
مدیریت: شیرازی
رادیاتور
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
بهارجنوبی - بین سمیه و طالقانی پلاک: 140