مدیر:
دکتر رضا فکر آزاد
شماره تماس:
آدرس:
بلوار آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، برج امیر پرویز واحد 101
مطب دکتر رضا فکر آزاد
مطب دکتر رضا فکر آزاد