دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر فاتحی
مدیر: دکتر آتوسا فاتحی
دندانپزشک کودکان
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
ولیعصر - روبروی بیمارستان دی-ساختمان پزشکان دی طبقه 4واحدD