نقاشی - خوشنویسی
نگارخانه داداشی
مدیر: مرتضی داداشی
نقاشی و تابلوهای هنری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
ولیعصر، بالاتراز میدان ولیعصر، روبروی اداره گمرک، پلاک: 1774