موسسات و انجمن های خیریه
انجمن جامعه اسلامی دندان پزشکان
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
بلوار کشاورز,خ. فلسطين کوچه شهيد ذاکری پلاک: 7