موسسات و انجمن های خیریه
امام زمان <ع>
مدیر: یاری
انجمن خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان شاهپور، خیابان وحدت اسلامی ، پلاک 471