موسسات و انجمن های خیریه
امام زمان <ع>
مدیریت: یاری
انجمن خیریه
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان شاهپور، خیابان وحدت اسلامی ، پلاک 471